Followers

Sunday, February 12, 2017

അമണ - ആമുഖം Amana preface

ചിത്രകാരന്‍ 2016 മാര്‍ച്ചില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 35 ചിത്രങ്ങളുടെയും ചിത്ര വിവരണങ്ങളുടെയും സമാഹാരമായ "അമണ- ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ " എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ആമുഖ കുറിപ്പും, AD രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കേരളത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന "അമണ" എന്ന പേരിനു പിന്നിലുള്ള ചരിത്ര രേഖയും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
1 comment:

Anonymous said...

arey no mother fucker chithrakaran alias murali first you change your name. the way you are hating what i respect, same way i hate whom you respect.. you are born to mutliple fathers and animals dont have respect for others you fucking cunt.. you fuck your own mother asshole.. you fucking shit... stop bullshitting.